Archive for the ‘ 1 ’ Category

BI as a service

Busssines inteligence jako služba ?

http://timoelliott.com/blog/2010/02/some-examples-of-how-to-use-12sprintscom-the-new-sap-businessobjects-collaborative-decision-making-platform.html

Reklamy

úvaha o tom kam se posouvá práce programátora

O tom, že nestačí znát syntaxi jazyka a projít kurzem algoritmů k tomu, aby byl člověk dobrým vývojářem píše Martin Malý na rootu

data miningovy algoritmus

data-mining algoritmus pro ziskavani vztahu a dat z textu

Reklamy