nejlepší lezecká videa roku 2009 dle videoclimb.com

parádní přehled horo/lezeckých videí vyšel na videoclimb.com tady

pro Honzu : doufám že někdy vyjde na světlo naše video z Norska, hlavně z Mordoru a Galdhoppigenu !!!! (-:

Reklamy

archiv horoklubu chomutov – mantana

Zde jsou dostupné ke stažení aktuální „výtisky“ horolezeckého časopisu horoklubu chomutov jménem Mantana

EAM – kombinace evolučních algoritmů a gradientních metod

Z testů mého prográmku jsem zjistil že nejlepší výsledky přináší kombinace evolučních algoritmů, prohledávající velký stavový prostor v kombinaci s gradientními metodami, které  „doladí“ řešení – jsou jemnějším nástrojem a dokážou lépe vyhledat lokální extrém.Mě se osvědčilo použití tzv Hill climbingu do 4 základních směrů

EAM – stavový prostor ?

Při hledání globálního extrému fce je určení stavového prostoru celkem jednoduché, je to interval ve kterém hledáme vynásobený „vzorkovacím intervalem“ – hledáme od nuly do sta  s krokem 1.V případě, kdy prohledáváme 2D prostor – bitmapu a  fitness funkce je definována jako obsah čtverce (pro zjednodušení) by měl být stavový prostor definovaný jako obsah bitmapy/obsah „fitness čtverce“ ? Co překrývání těchto čtverců ?

nezbytné asp.net patterny

na webu developerfusion jsem objevil článek o návrhových vzorech, které by měl znát každý programátor v asp.netu

http://www.developerfusion.com/article/8307/aspnet-patterns-every-developer-should-know/

Průběžná databázová integrace (nejen) v .netu – 1 Úvod

Použití nástroje pro správu zdrojových kodů je v současnosti standart a snad nenajdeme větší projekt, který by ho nevyužíval.Udržování databáze v podobném verzovatelném stavu ale už taková samozřejmost není.Snadno se tak můžou vývojáři dostat do situace, kdy k nasazení nového verze softwaru je potřeba sloučit změny na databázi z několika vývojářských stanic, chybí funkční skripty atd,atd …

V mojem článku se pokusím nastínit jak se dá údržba a průbežná integrace databáze řešit, samozřejmě je to jen jedna z možností a každému projektu sedí trošku něco jiného.Podstata ale zůstává stejná a to …

  1. Udržování všech databázových skriptů v systému pro správu zdrojových kodu a to skripty ddl (data definition language, vytváření db,  tabulek) a  dml (data manipulation language, plnění tabulek daty) První verze softwaru s relativně ustáleným databázovým návrhem je brán jako určitý odrazový můstek, vůči této verzi jsou pak spoušteny další přibývajcí změny, jsou přidávány sloupce atd ..
  2. Použití build skriptu, který vytvoří znova databázi, nahraje do ní data (spustí se databázové skripty z cvs), zbuildí projekt, nahraje další potřebné data k chodu aplikace (obrázky atd ..) tento build skript je spouštěn při větších změnách na vývojářském stroji.
  3. Automatizace buidů- na každý komit do správy zdrojových kodu je „pověšen“ build skript z bodu dva, který znova vytvoří db,nahraje data, vytvoří build a v neposlední řadě spustí nad buildem unit testy (případně gui testy atd …) Toto zajištuje Integrační server – nejčastěji Cruise Control

Continuous Database integration

zajímavý článek o continuos database integration

a další článek, který s databázovou integrací souvisí, zabývá se automatizací buildů a nástrojem nAnt

Další odkazy, zejména výborný článek znovu o db integraci

A trošku teoretický náhled na věc

Reklamy